PARAPINĖ KATECHEZĖ

Metodinė medžiaga

Maldos, meditacijos, mąstymai

Įkrikščioninimo sakramentai

Gydymo sakramentai

Bendruomenei tarnavimo sakramentai

  •  

Metodinė medžiaga

Liturginis kalendorius

Praktinės užduotys vaikams (remiantis katechetų „gerąja“ patirtimi ir leidiniu „Viešpaties spindulėlis“).

 

aukštyn