RELIGINIS UGDYMAS » Konkursai

Konkursų archyvas

 2011-2012 m.m.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis - šventasis mūsų laikais

iki 2012 metų spalio 30 dienos visi Lietuvos piliečiai, gimę ne anksčiau nei 1982 metų sausio 1 dieną kviečiami dalyvauti konkurse Palaimintasis Jurgis Matulaitis - šventasis mūsų laikais.

Kiekvienas dalyvis privalo pateikti rašto darbą viena iš šių temų:

  1. „Bažnyčia – mano tėvynė” – pal. Jurgio Matulaičio gyvenimas ir tarnystė – meilės Bažnyčiai pavyzdys, galintis būti jauno trečiojo tūkstantmečio kataliko įkvėpimo šaltiniu.
  2. „Privalome būti sutarimo, meilės ir ramybės apaštalai” – kaip suvoki pasauliečio vaidmenį Naujosios Evangelizacijos procese Lietuvos ir Europos Bažnyčioje.
  3. „Turime mokėti pakilti virš tautinių ginčių ir įsitikinimų, kad galėtume visiems vienodai tarnauti eidami pirmiausia ten, kur mus šaukia didesnė Dievo garbė.“ – kaip suvoki pal. Jurgio Matulaičio kvietimą, skatinantį brolišką meilę ir pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms, šiuolaikinės visuomenės kontekste.
  4. „Pagrindinis šventumo požymis yra atsitraukimas nuo kūrinių, ir priartėjimas prie Dievo“ – asketinės pal. Jurgio Matulaičio minties aktualumas pasaulyje, kuriame dominuoja materializmas ir vartotojiškumas.

Nuostatai čia...

Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą

VDU Katalikų teologijos fakultetas paskelbė respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių-mokslinių darbų konkursą „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Konkurso nuostatai...

Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių mokinius gilintis į mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajas. Kartu su šiuo pagrindiniu tikslu atsiranda gera proga pabrėžti tikybos svarbą ir parodyti, jog ji kaip lygiavertė gali dalyvauti dialoge su kitais tradiciškai „gerbiamais“ dalykais.

Konkurso pirmasis etapas vyks atskirai kiekvienoje vyskupijoje, darbus prašome pateikti į savo katechetikos centrą iki 2013 m. kovo 22 d. Konkurso antrasis etapas ir finalas vyks Kaune, VDU KTF. 1-3 vietų laureatams apmokama kelionės kainos dalis. Visiems konkurso dalyviams ir jiems pasirengti padėjusiems mokytojams išduodamos pažymos.

Daugiau informacijos http://www.teologija.vdu.lt/

Viktorinos dalyviai. D. Kratukienės nuotr.

Visuomet džiaukitės Viešpatyje (Fil 4, 4)

Rugsėjo 1 d. — birželio 15 d. Mokytojų ir mokinių konkursas „Visuomet džiaukitės Viešpatyje Fil 4,4“, pažymint vyskupijos 15-ąsias metines. Nuostatai DOC.

Labiausiai temą atitinkantys darbai išsiskiriantys savo originalumu, kūrybiškumu, savarankiškumu bei asmeninio santykio su tema atskleidimu yra išspausdinti mokinių darbų knygoje Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Fil 4,4 (joje spausdinama daugiau nei 120 mokinių darbų, ją galite įsigyti Šiaulių vyskupijos Katechetikos centre).

Laureatų ir dalyvių sąrašus rasite čia.

Foto. K. Inčiūraitės

1-4 klasių laureatai su mokytojais ir JE Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. K. Inčiūraitės nuotr.

Padėka konkurso dalyviams (mokytojams ir mokiniams), čia...

Mokytojų konkurso maldų kūrimo nugalėtojai.

  1. Diana Grapskytė Šiaulių r. Kairių pagr. mokyklos tikybos mokytoja metodininkė. || Malda Mano širdies litanija PPT.
  2. Jurgita Seselskienė, Kelmės pagr. mokyklos tikybos mokytoja. || Malda Džiaugiuos Viešpatie... PPT. DOC formatu.
  3. Nijolė Melinienė, Šiaulių Gytarių pagr. mokyklos mokytoja. || Malda Tave regiu PPT. ||

P.S. Kitos mokytojų maldos patalpintos čia...

 

2010-2011 m.m.

Visa atnaujinti Kristuje!

Rugsėjo 1 d. — balandžio 15 d. Viktorina 7 - 8 klasių mokiniams „Visa atnaujinti Kristuje!“. Nuostatai DOC.

Vertinimo komisijos sprendimas dėl viktorinos baigiamojo etapo rezultatų DOC.

III baigiamojo etapo užduotys PPT.

II etapo rezultatai DOC.

II etapo instrukcija DOC. II etapo užduotys DOC.

I etapo rezultatai DOC.

I etapo instrukcija DOC. I etapo užduotys DOC.

Viktorinos dalyvių sąrašas DOC.

Viktorinos dalyviai. D. Kratukienės nuotr.

Daugiau nuotraukų galite rasti čia...

Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas

Kovo 1 d. — gegužės 20 d. Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenė bei Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija kviečia dalyvauti visus bendrojo lavinimo mokyklų 1- 12 klasių mokinius Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II konkurse "Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas". Lk 6,36

Pagrindinė premija - kelionė autobusu į Romą. Išsamiau apie konkursą rasite konkurso organizavimo taisyklėse DOC.

Pasiruošimo pamokėlės.

1 pamoka - Gailestingumas DOC.

2 pamoka - Šv. Faustina Kovalska ir pal. Mykolas Sopočka – Dievo pagalbininkai DOC.

3 pamoka - Žinoma ir nežinoma, arba koks yra Dievo gailestingumas DOC.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8-5) 2505979 arba el. paštu gjgroliai@gmail.com

Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą

Kovo 1 d. — gegužės 9 d. VDU Katalikų teologijos fakultetas organizuoja respublikinį 9-12 klasių moksleivių kūrybinių – mokslinių darbų konkursą „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“. Išsamiau apie konkursą rasite konkurso organizavimo nuostatose PDF.

1-3 vietų laureatams apmokama kelionės į Pasaulio jaunimo dienas Madride (2011 m. rugpjūčio mėn. 11-21 d.) kainos dalis.

Kūrybiniai darbai rengiami iš šių sričių: gamtos mokslai ir tikėjimas; istorijos mokslai ir tikėjimas; filosofija ir tikėjimas; bioetika ir tikėjimas. Siūlomų temų sąrašas ir rekomenduojama literatūra pateikta šių nuostatų priede.

Konkurso laureatai ir vertinimo komisija. D. Kratukienės nuotr.

 

2009-2010 m.m.

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją (Mk 16, 15)

Konkursas mokiniams „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ Mk 16, 15, skirtas 20-ies metų tikybos dėstymui Lietuvoje. Nuostatai DOC.

Konkurso laureatų apdovanojimas. I. Puraitės nuotr.

Daugiau nuotraukų galite rasti čia...

aukštyn