RELIGINIS UGDYMAS

Konkursai šiais mokslo metais

 

2014/2015 m. m. ŠVKC kviečia į konkursus:

Socialinių projektų konkursas „Šventėti patarnaujant“

  •  Paraginti popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paragininimo EVANGELII GAUDIUM kviečiame dalyvauti mokinius ir mokytojus socialinių projektų konkurse „Šventėti patarnaujant“. Konkursas vyks nuo spalio 1 d. iki balandžio 10 d.

Konkurso nuostatai čia...

Tarptautinio labdaros projekto (nuo lapkričio 10 iki gruodžio 30 d.) Šv. Kalėdų žvaigždė Ruandos vaikams paremti ANOTACIJA.

„Kur Jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)

  • Pažymėdami 25-ąsias tikybos mokymo Lietuvoje metines ir kviesdami jaunus žmones dalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose raginame 1-12 klasių mokinius ir mokytojus dalyvauti atviruko konkurse „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12,34. Konkursas vyks nuo spalio 1 d. – vasario 16 d.
  • Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius.

 2014-2015 m.m. mokinių konkurso „ Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12,34 lauretai

 

Konkurso nuostatai čia...

Meilės koordinatės 

  • katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete organizuoja respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursą „Meilės koordinatės“. Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių mokinių atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką ir padėti jiems priimti apgalvotus bei brandžius sprendimus šioje srityje. Darbus konkursui pateikti iki 2015 m. vasario 7 d. Šiaulių vyskupijos Katechetikos centrui.

Konkurso nuostatai čia...

2013/2014 m. m. ŠVKC kviečia į konkursus:

 Pažink Šv. Raštą. Gyvieji paveikslai. 

  • Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos Katechetikos centras švenčiant Šeimos metus organizuoja 10-16 metų mokiniams konkursą Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai. Konkursas vyks nuo 2014 m. vasario 3 d. iki kovo 24 d., darbus pristatyti į Lietuvos Katechetikos centrą (Aušros vartų g. 12, Vilnius, lkcentras@gmail.com).

Konkurso laureatai - Joniškio Kriukų pagrindinės mokyklos mokiniai.

Tikybos mokytoja Sigita Gofman.

Meilės formulė

  •  Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete organizuoja respublikinį 9-12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursą „MEILĖS FORMULĖ“. Konkurso tikslas - skatinti vyresniųjų klasių mokinių atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką ir padėti jiems priimti apgalvotus bei brandžius sprendimus šioje srityje. Darbus konkursui prašome pateikti iki 2014 m. vasario 7 d. 

Konkurso nuostatai čia...

Konkurso dalyvių pranešimai:

Daugiau nuotraukų čia...

Tikėti ir pasitikėti

  • Rugsėjo 16 d. - gruodžio 15 d. 1–4 klasių konkursas  – Laiškas Šventajam – ŠVENTIEJI ASMENYS. Dalyvių ir laureatų sąrašą rasite čia...

Dalyvių darbai. 

 

  • Spalio 1 d. - sausio 17 d. 5–8 klasių konkursas – socialiniai projektai – ŠVENTĖTI PATARNAUJANT. Tarptautinio labdaros projekto Šv. Kalėdų žvaigždė Ruandos vaikams paremti ANOTACIJA.

Ką aš žinau apie savo tikėjimą   

  • Balandžio 12 d. 15.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyks mokinių (13-19 m.) TIKĖJIMO PAŽINIMO konkursas. Mokiniai atliks testą Ką aš žinau apie savo tikėjimą? Kuris bus betarpiškai patikrintas ir paskelbti nugalėtojai. Registracija iki balandžio 11 d. el.paštu: siauliai.kc@gmail.com.

 Tikėjimo pažinimo konkurso nugalėtojos Evelina Špinkytė ir Gertrūda Gulbinaitė.

Tikybos mokytoja ir katechetė Danutė Kratukienė

aukštyn