RELIGINIS UGDYMAS

Konkursai šiais mokslo metais

 

2022/2023 m.m. ŠVKC kviečia į konkursus:

Kūrybinių darbų konkursas Šiaulių vyskupijos bažnyčių šventieji globėjai

2022 m. Šiaulių vyskupija mini jubiliejines 25-ąsias įsteigimo metines. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio esame raginami prisiminti savo vyskupijos kelionę: domėtis vyskupijos Bažnyčių šventaisiais globėjais, susipažinti su jų svarba, gyvenimu, sekti jų pavyzdžiu, liudyti Kristų savo gyvenime. Šiaulių vyskupijoje iš viso yra 69 parapijos ir 41 išskirtinis bažnyčios titulas.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras (ŠVKC) kviečia vyskupijos mokinius, mokytojus dalyvauti kūrybinių darbų konkurse Šiaulių vyskupijos Bažnyčių šventieji globėjai.
Konkurso tikslas ir uždaviniai: susipažinti su Šiaulių vyskupijos bažnyčių šventaisiais globėjais, jų svarba ir reikšme, šventųjų gyvenimo ir tikėjimo istorijomis, sukurti Bažnyčios šventojo globėjo vitražinio paveikslo modelį ir/ar jį įgyvendinti.

Konkurso nuostatus rasite čia...

Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius čia...

Mokytojų konkursas Įsiklausyk į kūrinijos balsą

 „Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ – tokia yra šių metų Kūrinijai skirto laikotarpio tema ir kvietimas. Ekumeninis laikotarpis prasideda rugsėjo 1-ąją Pasauline maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją šv. Pranciškaus švente. Tai ypatingas metas visiems krikščionims kartu melstis ir rūpintis mūsų bendraisiais namais.
Tai kvietimas visiems pasižvalgyti aplinkui ir pasidžiaugti nuostabia Dievo kūrinija. Medituodami gamtos grožį, stebėkite jūsų dar nepastebėtus gamtos kampelius – atraskite jus supančią aplinką iškylaudami vietiniais keliais arba tiesiog būdami savo sode prie namų.
Konkurso nuostatus rasite čia...
 

Skelbiame konkurso laureatus.

1-oji vieta

2-oji vieta

3-ioji vieta

 

2021/2022 m.m. ŠVKC kviečia į konkursus:

Mokinių konkursas Šiaulių vyskupijos BAŽNYČIOS

2021 m. spalio mėnesį popiežiaus Pranciškaus paraginti visuotinėje Bažnyčioje pradėjome Sinodo metus. Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti kartu, pažvelgti į nueitą kelią, vadovaujami Šventosios Dvasios, raginami pasimokyti vieni iš kitų patirčių, apšviesti Dievo žodžio bei suvienyti maldos, skatinami atrasti procesus, padedančius ieškoti Dievo valios.
2022 m. Šiaulių vyskupija minės jubiliejines 25-ąsias įsteigimo metines. Keliaudami šį Sinodo kelią esame raginami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio prisiminti ir savo vyskupijos kelionę: kokią bendrystę išgyvename kartu, ar patys esame aktyvūs bendruomenės nariai, ar visi dalinamės bendra atsakomybe už Bažnyčią. Šiaulių vyskupijoje iš viso yra 69 parapijos ir 72 bažnyčios išsiskiriančios savo architektūra, istorija, tikėjimo patirtimis, bendruomenės tradicijomis.
 

Konkurso nuostatus rasite čia...

Skelbiame konkurso prizininkus ir dalyvius...

Šiaulių vyskupijos bažnyčios publikuojamos mokinių kūrybinių darbų knygoje.

Mokinių konkursas Meilės džiaugsmas šeimoje

Popiežius Pranciškus paskelbė 2021-2022 metus Šeimos metais, kurie minimi nuo 2021 m. kovo 19 d. ir bus švenčiami iki 2022 m. birželio 26 d.
Pagrindinis Šeimos metų tikslas – paskatinti visą Bažnyčią įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris Laetitia“

 Kviečiame Šiaulių vyskupijos švietimo įstaigų auklėtinius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse Meilės džiaugsmas šeimoje.
Konkurso nuostatus rasite čia...

Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius...

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtinių laureatų darbai

1-4 klasių lauaretų darbai

5-8 klasių laureatai

9-12 klasių laureatai

 

 

1-12 klasių 1-ųjų vietų laureatų  darbai

 

2020/2021 m.m. ŠVKC kviečia į konkursus:

Mokinių konkursas Šv. Juozapas – Visuotinės Bažnyčios globėjas.

Popiežius Pranciškaus paskelbė Šv. Juozapo, Visuotinės Bažnyčios globėjo, metus nuo 2020
m. gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d.

Kviečiame Šiaulių vyskupijos švietimo įstaigų auklėtinius dalyvauti piešinių konkurse Šv. Juozapas – Visuotinės Bažnyčios globėjas.
Konkurso tikslas – sukurti šv. Juozapo litanijos invokacijos iliustraciją.
Konkurso nuostatus rasite čia..

Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius. 

1-4 klasių laureatai 

5-8 klasių laureatai

9-12 klasių laureatai 

Mokinių konkursas Que vadis, Domine?

Kūrybinių darbų atlikimo sąlygos     

 

  

 

 

 • Piešinys-iliustracija „Sutikti Jėzų“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai ir 1-4 kl. mokiniai pasirenka vieną iš pateiktų Šventojo Rašto vietų ir ją iliustruoja.
 • Laiškas vyskupui „Kelionė su Jėzumi –1-4 klasių mokiniai. Mokiniai rašo vyskupui iki laišką.
 • Samprotaujamojo pobūdžio esė „Jūs esate Dievo „d a b a r“ – 5-12 klasių mokiniai. Dalyviai remiasi viena iš pateiktų popiežius PRANCIŠKAUS posinodinio apaštališkojo paraginimo CHRISTUS VIVIT jaunimui ir visai Dievo tautai citatų, sukurdami esė pavadinimą ir išvystydami pasirinktą citatą.
 • Piešinys/nuotraukų koliažas - iliustracija „Jūs esate Dievo „d a b a r“ – 5-12 klasių mokiniai. Dalyviai pasirenka vieną iš pateiktų Popiežius PRANCIŠKAUS posinodinio apaštališkojo paraginimo CHRISTUS VIVIT jaunimui ir visai Dievo tautai citatų ir ją iliustruoja.
 •  

   

    

   Konkurso Que vadis, Domine? nuostatai čia...

  Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius

  1-4 klasių iliustarcijų laureatai

  1-4 klasių „Laiškas vyskupui“ laureatai 

  5-8 klasių iliustarcijų laureatai

  5-8 klasių esė laureatai

  9-12 klasių iliustarcijų laureatai

  9-12 klasių esė laureatai

  2019/2020 m.m. ŠVKC kviečia į konkursus:

  Mokinių konkursas „Būkite mano sekėjai!“

  Kūrybinių darbų atlikimo sąlygos

  Sukurti pasirinktai Kryžiaus kelio stočiai video siužetą, kuriame atispindėtų:

  • Asmeninis ryšys su Kryžiaus kelio stotimi – kur aš esu šiandien, apmąstydamas šią Kryžiaus kelio stotį, kokia mano laikysena, sprendimai, elgsena, vertybės.
  • Gailestingumo darbai artimui – kaip vienoje ar kitoje Kryžiaus kelio stotyje galiu įgyvendini Gailestingumo darbus sielai ir kūnui
  • Susitikimai ir pagalba – kokius asmenis (vaikus, senelius, benamius, ligonius, šeimas, parapijos darbuotojus), įstaigą ar organizaciją (Vaikų dienos centrą, senelių ar vaikų globos namus, Caritą, maldos grupelę, parapiją) galiu aplankyti.
  • Socialinės akcijos – kokią pagalbą (fizinė, intelektualinė ar dvasinė) galiu suteikti mokykloje, parapijoje, mieste.
  • Kūrybinė veikla – kas padėtų geriausiai atskleisti mano asmeninį santykį su Kryžiaus kelio stotimi (kompiuterinė grafika, piešinys, nuotrauka, interviu, reportažas, vaidinimas ir kt.)
  • Maldos patyrimas – kokia sukurta malda, mąstymas, giesmė labiausiai atspindėtų įgytą patirtį su artimu ir Kristumi.

  Skelbiame konkurso laureatus ir dalyvius. 

  • 1-oji stotis. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti.

  https://www.youtube.com/watch?v=xnH7RfvYhis&feature=youtu.be

  • 6-oji stotis. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą.

   https://www.youtube.com/watch?v=-5gIaTctGzk

  • 13-oji stotis. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus. 

   https://www.youtube.com/watchv=xP0573pIC3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CSZCIFE2X-jJ1hF-IvS8RVoqIF_I5Hro3XdkKPDun4HqHOBNEEn4_n3A

  • 11-oji stotis. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus. 

  https://www.youtube.com/watch?v=hfBMhKlPiU0&feature=youtu.be 

  aukštyn