Nuorodos

Švietimo institucijų svetainės

Švietimo naujienos 
https://www.svietimonaujienos.lt/

Nacionalinė Švietimo agentūra
https://www.nsa.smm.lt/

Virtuali erdvė, kurioje vertinga vaizdo informacija aktualiomis švietimo temomis
https://mokytojotv.emokykla.lt/

Nuotolinis mokymas
https://www.emokykla.lt/nuotolinis

Ugdymo- skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė erdvė. 
 https://sodas.ugdome.lt/

Švietimo ir mokslo ministerija
www.upc.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras 
 http://www.upc.smm.lt/

Švietimo portalas
portalas.emokykla.lt

Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
http://mokomes5-8.pedagogika.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga
www.moksleiviai.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
www.sac.smm.lt

Švietimo informacinių technologijų centras
www.itc.smm.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
 http://www.lvjc.lt/

Veiklus jaunimas - projektai 
 http://www.jtba.lt/

IQES online Lietuva - Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti
https://iqesonline.lt/

Religinio ugdymo institucijų svetainės

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras
www.vilniauskc.lt

Jezuitų svetainė
www.jesuit.lt

Katalikų tėvų asociacija
www.mususeima.lt

Krikščioniškas žurnalas moterims
www.tapati.lt

Ateitininkų federacijos svetainė
www.ateitis.lt

Lietuvos skautų nacionalinio biuro kuriamas skautatinklis
www.skautai.lt

Krikščioniškas žurnalas apie Dievą ir jo pasaulį
www.prizme.lt

Katalikų Bažnyčios Katekizmas
www.katekizmas.lt

Interneto dienraštis „Bernardinai“
www.bernardinai.lt

Vatikano radijas
www.oecumene.radiovaticana.org/lit/

Bažnyčios žinios
www.baznycioszinios.lt

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“
www.katalikuleidiniai.lt

Žurnaliukas vaikams „Bitutė“
www.bitute.lt

Leidinys vaikams "Vakaro žvaigždelė"
http://www.zvaigzdele.lt/

Marijos radijas
www.marijosradijas.lt

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“
ww.xxiamzius.lt

Informacinis leidinys „Už gyvybę“
www.gyvybe.lt/uzgyvybe

Šventasis Raštas
www.biblija.lt

Katalikiškas mėnraštis šeimai „Artuma“
www.artuma.lt

www.katalikai.lt

Šventovių ir piligrimystės svetainės

Jono Pauliaus II piligrimų kelias Lietuvoje

Šiluva – čia per amžius garbinamas Dievo Sūnus

Dievo Gailestingumo šventovė Vilniuje

Vilniaus Aušros Vartai ir Šv. Teresės bažnyčia Vilniuje

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika

Kryžių kalnas (prie Šiaulių)

Marijampolės Šv. arkang. Mykolo bazilika ir Lūginė

Pažaislio vienuolynas ir kultūros centras

Pivašiūnų šventovė

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia ir vienuolynas

Vilniaus Kalvarijos

Žemaičių Kalvarijos šventovė

Idėjos pamokoms

Krikščioniški filmai
https://www.krikscioniskifilmai.lt/

Giesmės
www.giesmes.lt

Svetainė apie šventuosius
http://angelorum.lt/

Taize bendruomenė
www.taize.fr

Praktinio pobūdžio katalikiško ugdymo failų biblioteka
www.skrynia.lt

Šaltiniai tikybos mokytojams (anglų k.)
www.silk.net/RelEd 

Spalvinimo paveikslėliai (anglų k.)
http://www.coloring-pages-book-for-kids-boys.com/

http://www.fredericksburgchurchofchrist.com/coloring-book.htm

Interaktyvios Biblijos istorijos svetainė „Draugai ir herojai“ (anglų k.)
http://uk.friendsandheroes.com/ .

 Kompetencijų ugdymas. Metodinė svetainė
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/

aukštyn