Kalendorius

2021 M. RENGINIAI

SAUSIS  2021

 Sausio 15 d.

 Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų susirinkimas 

 

VASARIS 2021

Vasario 1 d.

 Kvalifikacinis seminaras Seksualizacijos procesai mūsų visuomenėje: iššūkiai ir sprendimo būdai. 

Lektorė dr. s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB.

Vasario 5 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 1 susitikimas. 

1. Dažniausiai naudojami skaitmeniniai įrankiai: Kahoot, Wordard, Iqpolls  

Vasario 8 d.

Kvalifikacinis seminaras Gyvybės ir mirties kultūros sankirta bioetinių svarstymų perspektyvoje.

Lektorė dr. s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB.

Vasario 12 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 2 susitikimas. 

- Praktinis mokymasis kurti vaizdo pamokas EdPuzzle platformoje 

Vasario 18 d.

Gavėnios idėjų seminaras Viešpaties Prisikėlimo belaukiant. Lektoriai – jungtinė tikybos mokytojų grupė

 Vasario 19 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 3 susitikimas. 

- Praktinis mokymasis dirbti apklausų kūrimų platformoje Slido platformoje 

Vasario 26 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 4 susitikimas. 

- Praktinis mokymasis kurti skaitmenines knygas BookCreator platformoje

KOVAS 2021

 Kovo 5 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 5 susitikimas. 

- Praktinis mokymasis naudoti skaitmenines sienas: Padlet, Wakelet

 Kovo 13 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. II dalis. 6 susitikimas. 

            - Praktinis mokymasis naudoti skaitmenines sienas: Padlet, Wakelet

 Kovo 17 d.

 Dorinio ugdymo konferencija  Sėkmingos ugdymo(si) patirtys dorinio ugdymo pamokose.

 

 

 

 

2020 M. RENGINIAI

LAPKRITIS 2020

 Lapkričio 12 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. 1 susitikimas. 

1. Pranešimas „Nuotolinis mokymas: vakar, šiandien, rytoj“.

2. www.svkc svetainės medis.

Lapkričio 19 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. 2 susitikimas. 

3. Google paslaugos ir įrankiai: naudojimo vadovas.

 

Lapkričio 26 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. 3 susitikimas. 

4. Google classroom naudojimo praktiniai aspektai.
 
5. Virtualios aplinkos Microsoft 365 Teams, Moodle, Edmodo ir kitos aplinkos. 

 Lapkričio 27 d.

Advento idėjų seminaras Viešpaties Gimimo belaukiant. Registracija iki lapkričio 20 d.

GRUODIS 2020

Gruodžio 3 d.

 Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. 4 susitikimas. 

6. Skaitmeninės edukacinės erdva Eduka praktiniai aspektai.
 
7. Skaitmeninė edukacinė erdvė Eduka, kiti skaitmeniniai įrankiai.

Gruodžio 4-5 d.

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų Adoracija, minint vyskupijos Globėjos dieną Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Registracija iki gruodžio 1 d.

 

Gruodžio 10 d.

Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. susitikimas. 

8. Skaitmeniniai įrankiai: LearningApps, Kahoot, Keynote, Quizizz, Quizlet, Edpuzzle

 

 Gruodžio 16 d.

Nuotolinis seminaras Nuotolinio mokymo(-si) patirtys. 6 susitikimas. 

9. Skaitmeniniai įrankiai: Formative, Keynote,  Socrative, Etest, Mentimeter, MindMeister, Book Creator ir kt.

10. Skaitmeninės mokymosi priemonės ir turinys.

 

SAUSIS 2021

 

aukštyn