Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
Tikybos mokytojų metodinės - praktinės konferencijos „Aš esu, tas kuris esu...“Iš 3,14 Dievo įvaizdžio perteikimas mokiniams medžiaga...
Paskelbta: 2020-11-03 12:15:20

2012-11-07

 Temos metodinei medžiagai ir priemonėms rengti

 ○ Aš esu tas, kuris esu... Iš 3,14

○ Aš esu vartai. Jn 10,7-10

○ Aš esu pasaulio šviesa. Jn 8,12;  9,5; 12,35-36

○ Aš esu gerasis Ganytojas. Jn 10,11-18

○ Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Jn 11,25

○ Aš esu vynmedis. Jn 15,5

○ Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jn 14,25

○ Aš esu gyvoji duona. Jn 6,35-59

○ Aš esu Alfa ir Omega. Apr 1,8; 1,17-18; 24,6; 22,13

○ Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Apr 22,16

○ Aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje. Jn 14,11

○ Aš esu... (kitas pasirinktas Dievo įvaizdžio pristatymas).

Išsami konferencijos informacija  čia...

METODINĖ MEDŽIAGA ČIA..

aukštyn