AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2023 m. rugpjūčio 22-23 d. kvalifikacinis seminaras „Pamokos planavimas pagal atnaujintą katalikų tikybos bendrąją programą“...
Paskelbta: 2023-07-19 14:43:23

Katalikų tikybos mokytojų kompetencijų ilgalaikė tobulinimo programa „Katalikų tikybos pamokos kokybės tobulinimas“, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui 

Rugpjūčio 22-23 d. vyks I modulio kvalifikacinis seminaras „Pamokos planavimas pagal atnaujintą katalikų tikybos bendrąją programą“ Pastoraciniame centre. Registracija iki rugpjūčio 21 d.

aukštyn