AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2022 m. rugsėjo 27 d. tikybos mokytojų susitikimas dėl katalikų tikybos programos projekto išbandymo...
Paskelbta: 2022-10-07 08:39:15

 
Kviečiame rugsėjo 27 d. (antradienis) 17.00 val. į pirmąjį nuotolinį Katalikų tikybos programos projekto išbandymo grupės susitikimą.

Susitikimo metu:

- aptarsime PROGRAMOS PROJEKTO pilotavimo tikslus, uždavinius ir lūkesčius,

- pristatysime Išplėstines metodines rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą mokytojams,

- tarsimės dėl mokytojų grupių darbo ir tarpinių susitikimų,

- gvildensime kitus aktualius klausimus.

Laukiame visų prisiregistravusių mokytojų.

 

aukštyn