AKTUALU VISOS AKTUALIJOS
2021-2022 m.m. ilgalaikė kvalifikacinė programa „Tikybos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimas...
Paskelbta: 2021-08-28 16:43:25
 2021-2022 m.m. ilgalaikė kvalifikacinė 40 val. programa
„Tikybos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“
 

I MODULIS kvalifikacinis seminaras Biblijos panorama - Animuotas Dievo žodis - Išganymo istorija rugsėjo 30 d. (ketvirtadienis). Lektorės: Zita Tručionienė PVKC vadovė, Lina Žostautaitė tikybos mokytoja metodininkė.

II MODULIS mokytojų kūrybinės dirbtuvės Skaidriausias Dievo atspindys - Šventoji Šeima. Šv. Šeimos ikonos gamyba lapkričio 5 d. (penktadienis). Ikonų studijos lektorius Valdemaras Klemanskis.

III MODULIS kvalifikacinis seminaras Biblinė etika ir Dekalogas. Kodėl apie ribas nekalbame kitaip? sausio 25 d. (antradienis). Lektorė dr. Ingrida Gudauskienė.

IV MODULIS edukacinė išvyka. Psichoterapinė ekskursija po Vilnių. Vadovas Julius Kvedarauskas. Vakaro spektaklis.

V MODULIS patyriminis seminaras Patyriminiai mokymo(si) metodai gegužės 6 d. (penktadienis). Lektorė Danutė Kratukienė ŠVKC vadovė.

Registarcija Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro google formose. 

aukštyn