VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius vasario mėnesį...
Paskelbta: 2023-01-29 19:15:16

 

Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojus gimusius vasario mėnesį:

Vilmą Klumbytę - 4 d.

Remigijų Čepą  10 d.

Virginiją Vitkienę - 10 d.

Danguolę Belanoškienę - 14 d.

Elvyrą Ramoškienę - 14 d.

Aureliją Blėdienę - 26 d.

Konstantiną Mitriką - 26 d.

Jurgitą Girdvainienę- 27 d.

 

Nuotrauka Leono Nekrašo

Kaip saulėleidžio saulė

Aš niekur neskubu.
Nuo to laiko,
kai pamečiau laiko baimę,
aš iš tikrųjų
jau niekur daugiau neskubu.
Ir kodėl aš turėčiau skubėti?
Laikas vistiek už mane greitesnis,
Ir būčiau juokingas,
jeigu svajočiau pabėgti nuo bėgančio laiko.
Tai tiktai paukščiai,
kurie skrenda į pietus,
tai tik jie pasvajoja
prasilenkti arba pabėgti nuo
savo saulėleidžio.
Žiūriu, kaip leidžiasi saulė žemyn,
į pakalnę,
ir aš pats,
kaip saulėlydžio saulė
esu laimingas

                                                             Autorius. V.Šlaitas 

aukštyn