VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias rugsėjo mėnesį...
Paskelbta: 2022-08-23 12:10:16

 

Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias rugsėjo mėnesį:

Gitaną Montvidienę - 3 d.

Dianą Bagdonienę - 9 d.

Laimutę Činčienę - 29 d.

Saulės laikas 
 
Kiekvieną rytą Viešpaties didžioji saulė
Nauja gyvybe budina mane
Ir, spinduliais bepuošdama pasaulį,
Išlenkia lanką erdvėje.

Ir aš turiu įtempt šį saulės lanką
Nauju vis ilgesiu, kančia
Ir siųst į gilų, erdvų dangų
Naujas troškimo vyličias.

O jos… O jos, erdvėj neradę nieko,
Sugrįžta žemėn, į mane
Širdy tvyrot įsmigę lieka…

O aš, kai saulė vėl naujam lanke,
Vis tiek tempiu dienų stygas
Ir vėl siunčiu troškimų vyličias…

                                                               Autorius. Vytautas Mačernis

aukštyn