VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusius liepos mėnesį...
Paskelbta: 2021-08-20 08:05:26

 Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias liepos mėnesį:

Aušrą Bagušytę - 1 d.

Danutę Navickienę - 3 d.

Giedrę Nakutienę - 5 d.

Nijolę Partauskienę - 7 d.

Audronę Petkevičienę - 10 d.

Kas tu?

Kas vakarą girdžiu: aplinkui namą
Kažkas ten vaikšto pamažu
Lėtučiais žingsniais vienišas ir senas
Ir stebi vis, kaip ašen gyvenu.

Jis rūpestingai ten aplink vis vaikšto,
Kai aš puotauju linksmas per naktis,
O kai nuo klausimų galva apsvaigsta
Ir kaip pašalus paukštė spurda jau širdis,

Jis veržiasi vidun ir tuoj gaivina,
Vingrius kelius nušviesdamas žmogaus
Ir duodams paragauti amžinybės vyno.

Kai praveriu akis, jo niekur nematau,
Tiktai girdžiu ten šiugždesį jo žingsnių nuslėptų
Ir klausiu vis savęs: kas tu, kas tu?

                                                               Autorius. Vytautas Mačernis

 

aukštyn