VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Birželio 11 d. mokslo metų užbaigimo šventė...
Paskelbta: 2015-06-22 08:34:01

 

Tikybos mokytojų mokslo metų užbaigimo šventė

 

 

 

10.00 val. Šv. Mišios Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje.

Nuo 11.00 val. iki 13.00 val. Mokslo metų užbaigimo šventė Pastoraciniame centre

  • I-osios Muzikos mokyklos auklėtinių sveikinimas.
  • Mokinių ir mokytojų konkurso „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12,34 laureatų apdovanojimai.
  • Mykolo Romerio universiteto kapeliono kun. Povilo Narijausko mokymas „Kur mūsų lobis, ten ir mūsų širdis“.
  • 2014-2015 m.m. veiklos apibendrinimas.
  • Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio žodis ir palaiminimas.
  • Metodinių priemonių mugė.*
  • Šventinis tortas ir pokalbiai prie arbatos puodelio.

Nuo 17.00 iki 8.00val. ryto  Padėkos Adoracija Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje, Adoracijos koplyčioje.**

 Nuoširdžiai Jūsų lauksime.

Pagabiai ŠVKC bendruomenė

 

 * Kviečiame mokytojus dalintis metodine medžiaga su kitais mokytojais. Jau nebenaudojamas, bet geras metodines (knygos, vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, padaloma medžiaga ir kt.) ar vaizdines priemones (paveikslai, plakatai, statulos, sakramentalijos ir kt.) padovanoti kitiems tikybos mokytojams. Prašome iš anksto tinkamai paruoštas priemones pristatyti į Katechetikos centrą (geriausiai būtų iki birželio 10 d. 16. val., nebent neturėsite galimybės atvykti ankščiau, tada birželio 11d. prieš šventę).

** Pasirinkite Jums tinkamą Adoracijos  laiką, raginame arčiau gyvenančius mokytojus rinktis naktinį laiką.

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII