VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Gegužės 15 d. dorinio ugdymo mokytojų respublikinė praktinė - metodinė konferencija Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir pažangos vertinimas dorinio ugdymo pamokose...
Paskelbta: 2015-05-20 08:00:00

2015 m. gegužės 15 d.  vyko VII-oji respublikinė metodinė – praktinė  dorinio ugdymo  mokytojų konferencija „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir pažangos vertinimas dorinio ugdymo pamokose“

Pirmąją konferencijos dalį pradėjome mokyklose.  Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje etikos mokytoja Lijana Giedraitienė ir katalikų tikybos mokytoja Laimutė Skyrienė organizavo pamoką 7-oje klasėje. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vyko integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka. Mokytojos Alma Šeputienė ir Danutė Kratukienė lygino  O. de Balzako kūrinio „ Tėvas Gorijo“ ir Šv. Rašto vertybes. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje etikos mokytoja Inga Vainorienė pristatė pamoką II-oje klasėje.

Antoji konferencijos dalis tęsėsi Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Mokytojai skaitė pranešimus, pristatinėjo stendinius pranešimus, dalinosi savo įžvalgomis  bei diskutavo dorinio ugdymo klausimais.

Konferencijos medžiagą rasite čia...

Konferencijos nuotraukas rasite čia...

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII