VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Tikėjimo pažinimo susitikimai...
Paskelbta: 2015-05-20 07:54:29

Mokyojai, katechetai, jaunimas turėjo puikią galiybę dalyvauti TIKĖJIMO PAŽINIMO susitikimuose, kuriuos vedė broliai vienuoliai, kunigai, jaunimo organizacijų vadovai ir kt. 

  •  Vasario 18 d. – Gavėnios pradžia ir AŠ? Prelegentai Tiberiados broliai.
  • Vasario 25 d. – Mes tikime. Kuo aš tikiu? Lietuvos Jaunimo dienų kryžius. Prelegentas kun. teol. lic. Tadas Rudys.
  • Kovo 4 d. – Dekalogas. Kokios yra mano gyvenimo taisyklės? Prelegentas ŠVKC vadovė Danutė Kratukienė.
  • Kovo 11 d. – Sakramentai. Ar priimu Dievo man teikiamas malones? Prelegentas kun. Donatas Grigalius.
  • Kovo 18 d. – Eucharistija. Kokia yra Šv.Mišių prasmė? Prelegentas kun. Mindaugas Grigalius.
  • Kovo 25 d. – Pašaukimai. Kur esu šaukiamas? Prelegentas kun. Vytautas Langas.
  • Balandžio 8 d. – Bendruomenė ir Bažnyčia. Ar aš esu Jos dalis? Prelegentas kun. Arūnas Jankauskis ir jaunimo organizacijų vadovai.

Susitikimų akimirkos čia...

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII