VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Šiaulių vyskupo velykinis sveikinimas...
Paskelbta: 2011-05-10 13:55:46

ŠIAULIŲ VYSKUPO 2011 M. VELYKŲ SVEIKINIMAS
Kristaus Prisikėlimas – amžinojo gyvenimo viltis

 

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius.“ (Jn 11, 25–26)


Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji!

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII