VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias spalio mėnesį...
Paskelbta: 2022-10-06 18:21:58

 Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias spalio mėnesį:

Mildą Bagdonavičienę - 2 d.

Reginą Vaičiulienę - 2 d.

Saulę Raubickaitę - 16 d.

Gražiną Stravinskaitę -  31 d.

Žvaigždžių giesmė
 
Pilna, pilna naktis žvaigždžių!
Jų tylią psalmę aš girdžiu -
Ji neapsakoma žodžiu...

Tai amžių aukuro žiedai,
Kuriuos tu, akli, visadai
Prie žemės slenksčio atradai...

Šit atdara visa būtis!
Ir tas, kas mįslę jos išvys,
Bus jos dalyvis ir dalis...

Dienos liepsna laki, srauja,
Ir trūksta valandos gija -
Širdies netuok per daug su ja...

Nakties žvaigždžių ugnis skalsi.
Gerbk ją šios žemės ilgesy -
Tu amžių smilkalas esi...

                                                                Autorius. Jurgis Baltrušaitis 

 

aukštyn