VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusius birželio mėnesį...
Paskelbta: 2022-07-08 07:16:20

 Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias birželio mėnesį:

Ingą Zabulienę - 2 d.

Lolitą Krankalytę - 7 d.

s.Daratą Šlušnytę - 9 d.

Ireną Liutkevičienę - 18 d.

Vidą Daukšienę - 21 d.

Nijolę Pankratovaitę - 22 d.

Ir meilė duonoj

Ir meilė duonoj, ir gėlė balse:
Kiek duodi - tiek tavęs ir lieka
Tai kas gi tu - ar kūnas, ar dvasia,
Gyvenime, saldžioji mūsų liepa?

Ir štai: laukų spalvotam čiulbesy
Suspaudžia širdį vasaros didumas.
Lyg jau buvai. Ar būsi. Bet esi
Į žemę pelenas, į dangų dūmas.

                                                              Autorius. Justinas Marcinkevičius 

aukštyn