VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Šiaulių vyskupijai 25-eri...
Paskelbta: 2022-02-04 16:18:29

 

Šiaulių vyskupijos jubiliejinių metų logotipo reikšmė

1997 m. gegužės 28 d. popiežiaus Jono Pauliaus II dekretu įsteigta Šiaulių vyskupija. Užrašas Šiaulių vyskupijai 25 primena, jog 2022 m. Šiaulių vyskupija mini 25-ąsias įsteigimo metines.


Logotipe vaizduojama Šiaulių vyskupijos, kurią sudaro penki dekanatai: Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių geografiniai kontūrai.


Švč. Mergelės Marijos monograma ir mėlyna spalva pažymi, jog Šiaulių vyskupijos globėja yra Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija. 2002 m. birželio 8 d. Dieviškojo kulto ir Sakramento kongregacija, Švenčiausią Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją patvirtino Šiaulių vyskupijos globėja.


7 šviesos spinduliai kylantys aukštyn mums primena 7 sakramentus: Krikštą, Sutvirtinimą, Švč. Sakramentą, Susitaikymą, Kunigystę, Santuoką, Ligonių patepimą. Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo malonę ir troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus, jie duoda pradžią krikščionių tikėjimo gyvenimui, jį ugdo ir gydo, skiria jam misiją. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo (plg. KBK).
 

 

aukštyn