VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias lapkričio mėnesį...
Paskelbta: 2021-11-07 16:12:32

 Sveikiname Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas gimusias lapkričio mėnesį:

Neringą Sinkevičienę - 7 d.

Violetą Dališanskienę - 15 d.

Rimą Kareivienę - 17 d.

Eglę Tamošaitytę - Rutkauskienę - 21 d.

Danutę Kratukienę -  29 d.

Širdis
 
Su prigimtim mes mokam
Verkti, juoktis, pykt.
Tiktai širdis kentėti moka,
Negali net surikt.

Viena ji daužos mus krūtinėj
Ir kenčia, džiaugias ji viena.
Gausoj žmonių, arba dikinėj,
Kartu ji būna visada.

Kiek sielą liūdesiu kankinam,
O skauda tik viena širdis.
Ar vergti, juoktis mes mėginam,
Kartais suspaudžia ją dieglys.

Paguoskim širdį tyrumu,
o ne blogu ir griežtu žodžiu.
Tik artumu, tik meilumu,
te visko būna sočiai, sočiai.

 

                                                                Autorius. Algis Mačiukas 

 

aukštyn