VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Rugpjūčio 25 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų 2021-2022 mokslo metų „Meilės džiaugsmas šeimoje“ pradžios susirinkimas...
Paskelbta: 2021-08-28 16:03:07

Rugpjūčio 25 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų

2021-2022 mokslo metų „Meilės džiaugsmas šeimoje“ pradžios susirinkimas

 

Po šv. Mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų kapelionas kun. Tadas Rudys Pastoraciniame centre Lietuvos Šeimos centro direktorė Vijoleta Vitkauskienė ir dr. Nijolė Liobikienė pakvietė susirinkusiuosius kalbėtis apie Meilės džiaugsmo žinios priėmimą prieštaringoje realybėje, kaip nepamesti Meilės džiaugsmo krypties dirbant su vaikais.

Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė pristatė Katalikų Bažnyčios ir tikybos mokymo mokykloje aktualijos.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai įteikė Kanoninius siuntimus, dėkodamas už nuoširdų darbą ir linkėdamas neprarasti džiaugsmo ir vilties.

Išsami susirinkimo medžiaga pateikta el. paštu.

aukštyn