VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Spalio 30 d. kvalifikacinis seminaras Skaitmeninės dorinio ugdymo mokymo(-si) priemonės...
Paskelbta: 2014-10-30 17:04:37

2014 m. spalio 30 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vyko Skaitmeninių dorinio ugdymo mokymo(-si) priemonių pristatymas tikybos mokytojams. Šio seminaro metu mokytojai galėjo susipažinti su dorinio ugdymo skaitmenine priemone bei kitais mokymosi objektais bei naudingomis internetinėmis svetainėmis.

Doriniam ugdymui skirtų mokymosi objektų galite rasti šiose nuorodose.

Kitų mokomųjų dalykų laikinosios ir pastoviosios SMP.

  • Lietuvių k. ir literatūra - http://smp.dizi.lt/9-10 ir http://smp.dizi.lt/11-12
  • Matematika - http://smp2014ma.ugdome.lt/
  • Tautinių mažumų gimtoji kalba - http://smp2014tm.ugdome.lt/
  • Menai - http://test.nordware.lt/menai/
  • Technologijos - http://test.nordware.lt/technologijos/
  • Chemija - http://smp2014ch.ugdome.lt/
  • Geografija - http://smp2014ge.ugdome.lt/
  • Istorija - http://test.nordware.lt/istorija/ 

 

 

 

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII