APIE MUS

Dariniai

Metodiniai būreliai (MB) —
ŠVKC teritoriniai padaliniai, vienijantys tikybos mokytojų jėgas, padedantys jiems augti ir tobulėti.

 ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKAI 2014-2015 M.M.

  • Joniškio dekanato - Joniškio "Aušros" gimnazijos mokytoja metodininkė Virginija Vitkienė.  
  • Kelmės dekanato -  Kelmės „Kražantės“ pagrindinės mokyklos  vyr. mokytoja Jurgita Seselskienė.
  • Pakruojo dekanato - Pakruojo Atžalyno gimnazijos mokytoja metodininkė Laimutė Činčienė.
  • Radviliškio dekanato - Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokytoja Rūta Navickaitė
  • Šiaulių miesto -   Šiaulių Salduvės progimnazijos vyr. mokytoja Jurgita Girdvainienė.
  • Šiaulių rajono - Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių  mokyklos mokytoja metodininkė Aušra Nemunaitė. 
  • Metodinė taryba (MT) —
    kolegiali katalikų tikybos specialistų grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus atitinkamo dalyko mokymo strategijos ir taktikos, ugdymo turinio kaitos ir įgyvendinimo, ugdymo organizavimo, pedagogų rengimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo bei kitais klausimais Šiaulių vyskupijoje.

 

Metodinė taryba 2014-2015 m.m.

Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų kvalifikacinės kategorijos DOC.

Metodinio būrelio veiklos planavimas ir vykdymas. Metodinės rekomendacijos PDF.

Metodinio būrelio (rekomendacinio pobūdžio) dokumentacijos (aplanko) pavyzdys DOC.

 

aukštyn