Religinio ugdymo seminarai RELIGINIO UGDYMO SEMINARAI
Serminaras „Kino panaudojimas tikybos pamokose“...
Paskelbta: 2013-11-14 19:12:14

2013-10-30

 2013 m. spalio 30 d. vyko kvalifikacinis seminaras Kino panaudojimas tikybos pamokose.

Prelegentės tikybos mokytoja metodininkė Saulė Raubickaitė, tikybos vyr. mokytoja Agnė Lastakauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodinikė Daiva Railienė.

 Pateikiame šio seminaro medžiagą.

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII