VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sausio 23 d. vyko katalikų tikybos mokytojų praktinė - metodinė konferencija Katalikų tikybos integravimo galimybės mokykloje...
Paskelbta: 2015-02-25 09:38:18

2015 m. sausio 23 d. katalikų tikybos mokytojų praktinė - metodinė konferencija Katalikų tikybos integravimo galimybės mokykloje.

Konferencijos kvietimas čia...
 
Mokytojų pranešimai čia..
 
Nuotraukas rasite čia...

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII