VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Rugpjūčio 22 d. tikybos mokytojų 2014-2015 mokslo metų pradžios susirinkimas...
Paskelbta: 2014-10-09 18:39:44

2014 m. rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo naujuosius 2014 -2015 mokslo metus.


Programa
10.00 – 11.00 Šv. Mišios Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukoja vysk. Eugenijus Bartulis.
11.15 – 12.15 Konferencija – įvadas į mokslo metų temą „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12,34. Prelegentas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius.
12.15 -12.30 – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimas ir Kanoninių siuntimų įteikimas.
12.30 –13.00 Arbatos pertraukėlė.
13.00 – 13.20 Popiežiaus Pranciškaus apštališkojo paraginimo EVNGELII GAUDIUM apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje pristatymas. Vadovė Danutė Kratukienė.
13.20 – 14.00 2014-2015 mokslo metų veiklos pristatymas. Kiti einamieji klausimai. Vadovė Danutė Kratukienė.
14.00 – Agapė

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII