VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Rugpjūčio 5-6-7 dienomis vyko tikybos mokytojų rekolekcijos pas Tiberiados brolius...
Paskelbta: 2014-08-14 10:06:51

2014 m. rugpjūčio 5-6-7 dienomis vyko tikybos mokytojų rekolekcijos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12,34 pas Tiberiados brolius.

Rekolekcijos - tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos ir susitelkiame tik dvasiniam gyvenimui.
Dievas yra visada šalia su mumis, nors mes to ir nejuntame. Norint tai suvokti – reikia laiko, reikia ilgesnio buvimo kartu.  Atsitraukimas iš man būdingos aplinkos ir mąstymas, malda, gėrėjimasis nuostabia Dievo kūrinija, buvimas tyloje adoruojant Švč. Sakramentą,  kontempliacija – tai kelias link Jo artumos išgyvenimo. Brolio Egidijaus ir mūsų bendražygės Daivos Špinkuvienės mokymai ir liudijimai sustiprino su džiaugsmu laukti naujų mokslo metų. Šis rekolekcijų laikas tai padėka  Viešpačiui už gausias dovanas savo gyvenime ir prašymas palaiminti naujus mokslo metus.

 

 Šv. Kazimiero bažnyčios altoriaus fragmentas. Baltriškės.

Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Lk 12,34

Rekolekcijų akimirkos čia...

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII