VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Gegužės 9 d. dorinio ugdymo tikybos mokytojų konferencija...
Paskelbta: 2014-06-25 16:57:45

Gegužės 9 d. Šiaulių Pastoraciniame centre vyko VI-oji respublikinė metodinė – praktinė dorinio ugdymo mokytojų konferencija „Kūrybiška dorinio ugdymo pamoka: patirtis ir iššūkiai“.

Joje dalyvavo 45 etikos ir tikybos mokytojai iš įvairių Šiaulių apskrities vietų, o taip pat iš Klaipėdos bei Kauno. Pranešimuose buvo apžvelgta įvairios kūrybiškumo ugdymo galimybės dorinio ugdymo pamokose.

Kun. Mindaugas Grigalius – Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaras
Pranešimas – „Edukacinis kūrybiškumas – bendradarbiavimas Dievo kūrybos plane“

Inga Vainorienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos etikos mokytoja ekspertė
Pranešimas – „Pasitenkinimas darbu – impulsas kūrybiškumui“

Danutė Kratukienė – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė
Pranešimas – „Skaitmeninės dorinio ugdymo mokymo(-si) priemonės“

Rasa Mašurinienė – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos etikos mokytoja,
Pranešimas - „Etikos pamokų įvairovė“

Lilija Norutienė – Šiaulių „Centro“ pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pranešimas – „Smalsumo ir tyrinėjimo skatinimas“

Aušra Nemunaitė – Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja metodininkė
Pranešimas – „Edvard de Bono Curt1 mąstymo taikymas tikybos pamokose“

Lilija Norutienė ir Dalia Martinaitienė – Šiaulių „Centro“ pradinių klasių mokytojos metodininkės
Stendinis pranešimas – „Ryto ratas“

Gita Čėsnienė ir Nijolė Gurskienė – Šiaulių „Centro“ pradinių klasių vyresniosios mokytojos
Stendinis pranešimas – itegruotas dailės, etikos, anglų kalbos projektas – „Aš portrete“

Lijana Giedraitienė – Šiaulių „Juventos“ etikos mokytoja metodininkė ir Laimutė Skyrienė – tikybos mokytoja metodininkė
Žodinis ir stendinis pranešimas – „Integruotas etikos ir tikybos ugdymo procesas“

Aurelija Inokaitienė – Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos etikos mokytoja, dailės mokytoja metodininkė, Danutė Šalčiuvienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja ir Aurelija Misiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Pedagogų praktinės darbo patirties pristatymas – ,,Patirties neišmoksi – ją reikia išgyventi“ (A.Camus). Dorinio ugdymo mokytojų, klasės vadovo, dalykų mokytojų bendradarbiavimas, kūrybiškumo ugdymas

Genovaitė Marcinkutė – Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ tikybos mokytoja
Pranešimas – „Kūrybiškumo raiška ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Didžiosios savaitės renginio pristatymas“

Vitalija Džiugienė – Radviliškio Lizdeikos tikybos mokytoja ir Ala Beliajeva – Radviliškio „Gražinos“ pagrindinės mokyklos etikos mokytoja
Pranešimas – „Dorinio ugdymo dienos Radviliškyje pristatymas“

Laima Malakauskienė – Šiaulių suaugusiųjų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Pranešimas – „Kūrybiškumo ugdymo etikos pamokose patirtis“

Jolanta Murzienė – Šiaulių Ragainės progimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja
Pranešimas – „Kryžiažodžių sudarymas ir panaudojimas tikybos pamokose“

Irena Liutkevičienė – Šiaulių Salduvės progimnazijos tikybos mokytoja
Pranešimas – „Inovatyvūs ugdymo metodai tikybos pamokoje“

Vitalija Jakubauskienė – Šiaulių sanatorinės mokyklos etikos, lietuvių kalbos mokytoja
Pranešimas – „Dorovinių vertybių ugdymas, stebint ir analizuojant video medžiagą etikos pamokose“

Remigijus Čepas – Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos vyresnysis tikybos mokytojas
Pranešimas – „Šv. kun. Jono Bosko pamoka“
Metodinė priemonė – „Melski už mus, Šventoji Marija“

Jurgita Seselskienė – Kelmės „Kražantės“ pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Stendinis pranešimas – „Religinis auklėjimas ir inscenizacija“

Aušra Nemunaitė – Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja metodininkė, Daiva Gailiūtė – Šiaulių rajono Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja ir Rima Kareivienė – Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja
Stendinis pranešimas – „Mokinių kompetencijų ugdymas projektinėje veikloje“

Lina Lamsaitienė – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos etikos mokytoja
Stendinis pranešimas – „Kūrybinės užduotys etikos pamokose“

Vitalija Jakubauskienė – Šiaulių sanatorinės mokyklos etikos, lietuvių kalbos mokytoja
Stendinis pranešimas – „Motinos dienos tradicija“

Ilma Agajan – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė
Stendinis pranešimas – „Mokinių refleksijos organizavimo metodai“

Inga Zabulienė – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos tikybos mokytoja
Pranešimas – „Tradiciniai (netradiciniai) pamokos metodai“

Už aktyvų dalyvavimą nuoširdžiai dėkoja konferencijos organizatoriai: Inga Vainorienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos etikos mokytoja ekspertė, UT konsultantė. Danutė Kratukienė, Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, UT konsultantė. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro darbuotojai.

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII