VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu...
Paskelbta: 2014-04-21 18:20:53
 
Su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimu!!!
 
 
  Aš miegojau ir gulėjau tarsi
negyvėlis tamsoje.
Dievas tarė: „Tebūnie šviesa“,
Ir aš pabudau, išgirdęs Jo balsą.
Pabudau ir pakilau.
Štai stoviu,
pasirengęs pradėti naują dieną.
Mano Tėve, Tu auštant mane pagimdei,
Štai stoviu priešais Tave.
Mano širdis laisva ir lūpos – švarios,
Mano kūnas ir siela – tvirti.
Tu atleidai visas mano nuodėmes
Ir užmovei sutuoktuvių žiedą ant
mano piršto.
Aš tyras ir nekaltas, nes Tu mane
apdovanojai savo malone,
Apvainikavai garbe ir didybe.
                          pagal P. Claudel
aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII