VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Kovo 28 d. 10.00 val. vyks kvalifikacinis seminaras Mokymasis bendradarbiaujant dorinio ugdymo mokytojams...
Paskelbta: 2014-04-08 09:08:18

2014 m. kovo 28 d. vyko kvalifikacinis seminaras  Mokymasis bendradarbiaujant - efektyvus darbas grupėse dorinio ugdymo mokytojams, kurio metu mokytojai mokėsi efektyvios mokymo ir mokymosi strategijos, kuri sėkmingai naudojama įvairiose pasaulio šalyse. Mokytojai buvo susipažinti su mokymosi bendradarbiaujant teoriniais ir praktiniais pagrindais ir praktiškai išbandė įvairias mokymosi bendradarbiaujant struktūras bei kritiškai ir kūrybiškai apmąstė, kaip jas veiksmingai taikyti klasėje.

Nuoseklus ir kryptingas šios strategijos taikymas:  padeda geriau išmokti mokomąjį dalyką;  ugdyti mokinių bendrąsiais kompetencijas, ypač socialinę, komunikavimo ir mokėjimo mokytis;  padeda kurti refleksijos ir lyderystės kultūrą klasėje ir mokykloje.

Seminarą vedė  Valdonė Verseckienė – švietimo konsultantė, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. Ji mokymosi bendradarbiaujant strategiją taiko nuo 2000 metų.

Nuotraukas rasite čia...

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII