VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sausio 29 d. Tiberiados broliai susitiko su jaunimu...
Paskelbta: 2014-02-03 08:45:48

2014 m. sausio 29 d. Šiauliuose lankėsi Tiberiados broliai. Šį sykį atvyko net 10 įvairių tautybių brolių: kinų, belgų, latvių, lietuvių. Susitikimo metu vienuoliai pakvietė jaunimą maldai, o taip pat pasakojo apie savo bendruomenę, dalinosi tikėjimo patirtimi, savo ameniniais liudijimais. Dauguma jaunuolių pirmą kartą išgirdo vienuolių liudijimus: kaip Dievas juos pakvietė sekti Viešpatį, gyventi maldos ir bendruomenės gyvenimą. Jaunuoliai priimdami iš brolių rankų medalikėlį ryžosi neapleisti maldos ir kiekvieną dieną padėkoti Viešpačiui už gaunamas malones.

Renginio nuotraukos čia...

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII