VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname su šv. Kalėdomis...
Paskelbta: 2014-02-03 05:58:01

Lorenzo Monaco


Šv. Mergelės Marijos pasveikinimas

Sveika, šventoji Sužadėtine,
Švenčiausioji Karaliene,
Marija, Dievo Motina,
per amžius Mergele;
Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Jo pašventinta
Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja.
Tavin nusileido ir tavy pasiliko
Visa malonės pilnatvė
Ir visoks gėris.
Sveika, Jo Rūmai.
Sveika, Jo Tabernakuli.
Sveika, Jo Rūbe.
Sveika, Jo Tarnaite.
Sveika, Jo Motina.
Ir sveikos, visos šventos Dorybės,
Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu
Besiliejančios į tikinčiųjų širdis,
Kad, atsikratę netikėjimo,
Per tave jie taptų ištikimi Dievo tarnai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio malda

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII