VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja...
Paskelbta: 2013-09-19 21:07:33
 Dievas žmogų globoja

Keliu akis į kalnus – iš kur ateis man pagalba?
Pagalba man ateina iš VIEŠPATIES,
kuris padarė dangų ir žemę.
Tavo kojai suklupti jis neleis, –
tas, kuris tave globoja, budi.
Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega!
VIEŠPATS tave saugo;
tavo dešinėje VIEŠPATS yra tavo užuovėja.
Dieną saulė neužgaus tavęs nei mėnulis naktį.
VIEŠPATS saugos tave nuo viso, kas pikta, –
jis saugos tavo gyvastį.
VIEŠPATS saugos tave išeinantį ir grįžtantį
ir dabar, ir amžinai.
                                               Ps 121

 
 Mieli mokytojai 
Rugsėjo 1-oji – naujų kelių, naujų darbų, naujų svajonių,
 siekių ir vilčių pradžia.
Nuoširdžiai Jus sveikiname su naujųjų mokslo metų pradžia.
Visagalis Dievas Tėvas tesuteikia Jums stiprybės,
 Dievas Sūnus parodo meilės kelią,
o  Šventoji Dvasia tegaivina savo išmintimi ir kantrybe.
  
  

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII