VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Naujieji Katalikų tikybos vadovėliai...
Paskelbta: 2013-08-31 16:05:13

Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naujus katalikų tikybos vadovėlius, patvirtintus 2012 m.  Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos bei atitinkančius kalbos taisyklingumo reikalavimus.

Planuojama išleisti 1 ir 5 klasės tikybos vadovėlius. Pristatome jau prekyboje esančius vadovėlius.

Audra Jakušovienė, Rolandas Jakušovas. Susitikimai. Katalikų tikybos vadovėlis 7 klasei
Mokomoji medžiaga remiasi tikėjimo šaltiniais ir Bažnyčios dokumentais. Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius. Temų antraštės ir užduočių formuluotės yra tinkamai išskirtos. Kiekvienoje temoje yra sąvokų žodynėlis. Temos pabaigoje – esminių žinių santrauka. Kiekvienos temos pradžioje autoriai kviečia moksleivius ją apsvarstyti remiantis savo patirtimi. Taip autoriai per visas temas išlaiko schemą „Gyvenimas-Tikėjimas-Naujas Gyvenimas“. Daugelyje temų skyrelis „Ar žinote, kad...“ praturtina papildoma medžiaga, kuri gali giliau sudominti ir patraukti moksleivius. Užduotys skatina pateikti savo nuomonę ir vertinimus kartu su naujai įgytomis žiniomis ir gebėjimais.
 

Lolita Krankalytė. Noriu būti tavo draugas. Katalikų tikybos vadovėlis 8 klasei
Vadovėlyje ypatingas dėmesys yra kreipiamas į gyvenimo klausimų nagrinėjimą tikėjimo požiūriu, bendravimo ir sutarimo svarbą, Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimą, atsiliepimą į Dievo ir Bažnyčios kvietimą bei dvasinį augimą. I skyriuje analizuojama žmogaus kaip asmens, sukurto pagal Dievo paveikslą, ypatinga vertė, orumas ir pašaukimas... II – aptariama Dekalogo svarba žmogaus laisvei, mergaičių ir berniukų būdo bruožų skirtumai, moteriškumo ir vyriškumo dovana, draugystės svarba, įsimylėjimo ir meilės skirtumai... III – svarstoma sekmadienio vertė, tariamos laisvės ir atsakomybės santykis (alkoholio ir kvaišalų žala), naujųjų technologijų privalumai bei trūkumai, reklamos įtaka... IV – tikėjimo vertybė ir sunkumai, Bažnyčios svarba, Mergelės Marijos tikėjimas ir jos „Teesie“, šventumo samprata ir šventai gyvenusiųjų pavyzdys, maldos rūšys bei formos...


Diana Anskinienė, Sigutė Peleckaitė. Esu šaukiamas... Katalikų tikybos vadovėlis 9 klasei
Vadovėlio I skyriuje nagrinėjamas žmogaus ypatingumas, unikalumas, panašumas į Dievo paveikslą, apmąstomos svajonės ir galimybės, laisvės ir atsakomybės svarba, sąžinė ir jos ugdymo būdai... II – apmąstomas žmogaus pašaukimas mylėti ir būti mylimam, skaistumo ir intymumo dovana, Santuokos sakramento svarba, ŽIV ir AIDS problemos... III – žmogus pateikiamas kaip socialinė būtybė, priklausantis šeimai ir įvairioms bendruomenėms, apmąstoma draugystės vertė, tradicijų svarba, asmens vieta Bažnyčioje, šventumo siekimas, pristatomi Nauji religiniai judėjimai... IV – skurdo ir bado tema, analizuojama mirties bausmės problematika, pristatomas Katalikų Bažnyčios mokymas, pagalba įkalintiesiems, aptariama neįgaliųjų svarba ir vieta visuomenėje, svarstomos savižudybių priežastys, kalbama apie senatvę ir pagarbą tėvams... V – žmogaus pašaukimo keliai, pašaukimo ir profesinio pasirinkimo klausimai.
 

Dėl užsakymų  mokyklų bibliotekos gali kreiptis:

Alina Naimovič Leidykla UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Pardavimų vadybininkė Pranciškonų g.3/6, 01133 Vilnius
komercija@katalikuleidiniai.lt Tel. (8 5) 212 2141, faks. (8 5) 262 6462 www.katalikuleidiniai.lt
 

Pavieniai mokytojai gali kreiptis į Šiaulių vyskupijos Katechtikos centrą.

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII