VISOS NAUJIENOS VISOS NAUJIENOS
Nuoširdžiai sveikiname tikybos mokytojas gimusias gegužės mėnesį...
Paskelbta: 2011-03-25 09:10:05

Nuoširdžiai sveikiname tikybos mokytojas gimusias gegužės mėnesį:

Daiva Adomaitienė - 10

Pranciška Razgienė - 13

Audronė Pilypaitė - 17

Vida Klebonienė - 26

Vitalija Džiugienė - 26

Elena Kalinauskienė - 29

          

         O Marija,

                  Tu Tėvo parengtame išganymo plane
                  savo tobulu Dievo priėmimu ir visišku Jam atsidavimu
          tapai ir mums pasitikėjimo bei paguodos ženklu;
išmelski mums iš Tėvo
                 daugiau tikėjimo atsiliepiant į Jo meilę,
                 daugiau ištikimybės laikantis Jo įstatymo...
 
       Šv. Jonas Bosko  Novena į Mariją Krikščionių Pagalbą

 

aukštyn

 

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Jonas XXXIII